Registraties
Acupunctuurpraktijk Evenwicht is aangesloten bij de LVNT (Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten).
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de consulten geheel of gedeeltelijk bij een LVNT-therapeut via de aanvullende verzekering.

De LVNT waarborgt de kwaliteit van de aangesloten therapeuten.
De LVNT heeft een beroepscode en kwaliteitseisen opgesteld. Met deze code verzekert de VNT u ervan dat al haar TCM-therapeuten werken volgens de juiste voorschriften en over de juiste kennis, kunde en behandelwijze beschikken.

Alle LVNT therapeuten beschikken over:
-Een erkende natuurgeneeskundige opleiding
-Reguliere Medische Basiskennis HBO, betreft o.a. Anatomie, Fysiologie en Pathologie
-Criteria nascholing/bijscholing, praktijkvoering en beroepsethiek.

Bij de LVNT geldt een nascholingsplicht van minimaal 3 dagen beroepsinhoudelijke nascholing en 1 dag medische-/ psychosociale nascholing per jaar. De betreffende nascholing moet echter wel getoetst worden aan de criteria voor post-hbo-nascholing.

Acupunctuurpraktijk Evenwicht is opgenomen in de databank van www.therapeutenlijst.be

RBCZ
De stichting RBCZ (HBO Register van Beroeps-beoefenaren in de Complementaire Zorg) is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.

RBCZ-register
Het register van RBCZ is openbaar.
Alleen de kwaliteitstherapeuten van de aan-gesloten beroepsverenigingen worden hierin geregistreerd.
Zij mogen de beschermde titel Registertherapeut BCZ® voeren.
Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.
De bij de RBCZ geregistreerde therapeuten:
• zijn opgeleid op HBO-niveau.
• volgen regelmatig nascholing.
• zijn zelfstandig werkend therapeut.
• werken multidisciplinair.
• vallen onder het TCZ-tuchtrecht
• zijn in het bezit van een AGB-code

 

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten - LVNT          R.B.C.Z. - Cura Vitalis