Bij het lezen van de tekst op deze pagina, is het van belang te onthouden dat TCM (Traditional Chinese Medicine) denkt vanuit een concept. Iedere TCM beoefenaar weet, dat wanneer er  gesproken wordt over orgaanleer, er niet gesproken wordt over het fysieke orgaan en bijbehorende functie vanuit de Westerse geneeskunde. Vanuit de Westerse geneeskunde is de functie van de lever voornamelijk het afbreken en omzetten van schadelijke stoffen. Maar vanuit de TCM zorgt de Lever ervoor dat Qi (energie) vrij kan stromen en dat pezen en ogen ‘gevoed’ worden. De doorbloeding van de Lever manifesteert zich in de nagels en tevens is de Lever nauw betrokken bij emoties (met name woede).

‘Lever Qi stagnatie’ is een term voor dat de Lever Qi gestagneerd is geraakt en de Lever daardoor niet meer de vrije stroom van Qi waarborgen. Dit heeft invloed op verschillende processen in het lichaam (klachten zijn o.a. spijsverteringsklachten, oogklachten, menstruatieklachten of hoofdpijn), maar ook op de psyche.

Zoals benoemd kan gestagneerde Lever Qi  boosheid teweeg brengen, maar tevens kunnen hier andere emoties onder vallen, zoals; chagrijnig zijn, frustratie, wrok, jaloezie, etc.. Hoe erger de stagnatie, hoe heftiger de klachten zullen manifesteren. Aan de andere kant zullen emoties zoals hierboven beschreven op hun beurt weer voor Lever Qi stagnatie zorgen.

Wellicht goed om te weten dat binnen de TCM gezonde voeding (volgens de seizoenen), lichaamsoefeningen, zelfreflectie en een goede afwisseling tussen rust en activiteit belangrijk zijn voor preventie van ziekten.

Klachten uitgelicht

Aandoeningen luchtwegen

Binnen de TCM hebben de luchtwegen en huid een belangrijke plaats toebedeeld in ons afweersysteem. Dit komt omdat deze organen rechtstreeks in contact staan met de ‘’buitenwereld’’. Voorbeelden van aandoeningen aan de luchtwegen zijn: astma, bronchitis, COPD, hooikoorts en chronische verkoudheid. Zowel hooikoorts als chronische verkoudheid zijn uitingen van een verzwakt afweersysteem.

Acupunctuur versterkt het afweersysteem, waardoor verkoudheden en allergieklachten zullen afnemen. Tevens kan acupunctuur ervoor zorgen dat de ademhaling dieper wordt en de ademhaling zich minder snel opwaarts beweegt, wat zorgt voor klachten als benauwdheid, snelle/zwakke ademhaling en hoesten.

Acupunctuur kan op deze manier een uitstekende bijdrage leveren aan mensen die lijden aan bijvoorbeeld astma of inspanningsdyspnoe.

Afvallen
Overgewicht kent vele oorzaken. Eén van de oorzaken kan zijn dat je er een ongezond voedingspatroon op nahoudt, wat logischerwijs zorgt voor overgewicht. Een belangrijke oorzaak van overgewicht wordt vanuit de TCM ook wel ‘damp’ genoemd. Damp is vergelijkbaar met een soort van mist dat door je lichaam stroomt, met een verminderde Qi stroom als gevolg. Damp wordt veroorzaakt door het onvoldoende transformeren van vloeistoffen en voedingsstoffen. Dit transformeren en transporteren hoort bij de Milt, en wanneer de Milt verzwakt is zorgt zij voor een vorming van damp.

De volgende zaken hebben een negatieve invloed op de Milt;

 • Het eten/drinken van producten met een ‘koude’ energetica (o.a. rauwkost, salade, koude dranken)
 • Het eten op onregelmatige tijdstippen, dan wel te laat ’s avonds eten
 • Teveel vette voeding
 • Het eten/drinken van melkproducten!
 • Emoties zoals stress en piekeren. Piekeren beschadigd de Milt en stress beschadigd o.a. de Lever, waardoor Qi gestagneerd raakt, met een verminderde spijsvertering tot gevolg.

Een ander aspect van overgewicht kan zijn dat je telkens een hongergevoel hebt. Vanuit de TCM heet dit ‘Hitte in de Maag’, hetgeen vergelijkbaar is met brandend maagzuur. Er zijn acupunctuurpunten die speciaal hiervoor ingezet worden.

Bij overgewicht zijn ook dikwijls  andere Qi systemen betrokken, zoals die van de Maag, Lever en Nieren.

Acupunctuur kan helpen om de Milt en Maag en eventuele andere organen weer te versterken, Qi weer goed te laten stromen en de dampvorming tegen te gaan.

Uiteraard val je niet af van acupunctuur alleen. Zie een acupunctuurbehandeling als een goede steun in de rug, maar besef dat afvallen afhankelijk is van meer factoren. Gezond eten, minder snoepen en voldoende lichaamsbeweging zijn belangrijke voorwaarden om een gezond gewicht te handhaven. Tevens kan overgewicht samenhangen met bijvoorbeeld een verminderde werking van de schildklier, dus in dat geval zal acupunctuur slechts als symptoombestrijding werken.

Voedingsadviezen worden meegegeven. Er kan gebruik worden gemaakt van ooracupunctuur, om bijvoorbeeld hongergevoelens te onderdrukken.

Blessures
Bij een blessure zien we vaak dat de lokale Qi stroom gestagneerd is, met pijn, warmte, zwelling en soms roodheid tot gevolg. Door middel van acupunctuur kan de Qi stroom (lokaal) weer op gang worden gebracht, waardoor de zwelling sneller zal afnemen. Doordat acupunctuur Qi laat stromen, zal ook de pijn afnemen en de ervaring leert dat blessures met behulp van acupunctuur veel sneller genezen, dan wanneer het lichaam dit zelf moet doen.

Fibromyalgie
Fibromyalgie is een vorm van reuma die de spieren aantast. Deze aandoening gaat gepaard met chronische pijn en stijfheid van het lichaam, maar ook met andere klachten zoals vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijnen, angsten, depressies en darmklachten. Over de oorzaak van fibromyalgie is maar weinig bekend. Vanuit de optiek van de TCM is fibromyalgie een Bi-Syndroom, oftewel een blokkade in de Qi stroom. Dit komt doordat Damp, Koude of Wind het lichaam makkelijk kunnen doordringen, doordat de Wei Qi (afweer energie) van het lichaam verzwakt is. Een sterke Wei Qi  is weer afhankelijk van de Qi van de Nieren, Lever en Milt.

Acupunctuur zorgt ervoor dat de organen versterkt worden, dat pathogenen (zoals Damp, Wind en Koude) worden verdreven en dat Qi weer vrij kan stromen. Indien nodig kan er gebruik worden gemaakt van aanvullende technieken zoals guasha, cuppen of moxa.

Voedingsadviezen vormen vaak een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Duizeligheid
Duizeligheid kan meerdere oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld aantasting van het evenwichtsorgaan. Vanuit de TCM heeft duizeligheid te maken met een disharmonisch patroon van Qi. Vaak ligt de oorzaak bij de Lever, maar ook andere organen kunnen verzwakt zijn. Door middel van pols- en tongdiagnose en het stellen van vragen, kan achterhaald worden wat het onderliggende patroon is van de duizeligheid.

Acupunctuur helpt om Qi te reguleren en kan eventuele andere disharmonische patronen corrigeren. De duizeligheid zal verdwijnen of afnemen.

Hoofdpijn en migraine
Hoofdpijn en migraine zijn over het algemeen goed te behandelen door middel van acupunctuur. Er zijn verschillende soorten hoofdpijn te onderscheiden, zoals; spanningshoofdpijn, hoofdpijn rondom de menstruatie, migraine, etc.. Hoofdpijn of migraine kunnen verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaken zijn; stress, emoties, een te hoge spierspanning in de monnikskapsspier en overbelasting (vermoeidheid, uitputting).

In veel gevallen van hoofdpijn/migraine is de Leverenergie betrokken. De natuur van de Leverenergie is stijgend en bij disbalans zal deze energie overmatig stijgen, wat kan zorgen voor hoofdpijn. Tevens kan een lage Nierenergie een oorzaak zijn van hoofdpijn. De Nierenenergie voedt de Leverenergie, en wanneer de Nierenergie niet toereikend is (door bijvoorbeeld langdurige werkdruk, slechte levensstijl, overgang) kan de Leverenergie niet voldoende gevoed worden.

Om een volledig beeld te krijgen over het onderliggende disharmonische patroon pas ik tong- en polsdiagnose toe en stel ik verschillende vragen.

Zowel lokale als distale acupunctuurpunten kunnen worden ingezet bij de behandeling van hoofdpijn en migraine.

Huidklachten
De huid is ons grootste orgaan en heeft dan ook een belangrijke functie: het schermt ons af van de buitenwereld en beschermt tegen pathogene invloeden. Huidklachten zijn over het algemeen goed te behandelen met acupunctuur. Bij huidklachten valt te denken aan;

 • Eczeem
 • Acne
 • Psoriasis
 • Gordelroos
 • Huiduitslag
 • Jeuk

Huidklachten kunnen meerdere oorzaken hebben, zoals:

 • Disbalans van één of meerdere organen
 • Het vasthouden van afvalstoffen
 • Emotionele problemen
 • Allergie
 • Een ongezonde levensstijl (roken, verkeerde eetgewoonten)
 • Te weinig water drinken

Vanuit de TCM hebben huidklachten vaak de volgende oorzaken:

 • Wind: kenmerkt zich door plotselinge opkomst van jeuk en/of plotselinge opkomst van huiduitslag (die vervolgens ook weer snel kan verdwijnen)
 • Damp: kenmerkt zich door ‘vettige’ huiduitslagen zoals (atopisch) eczeem, acne, vette huid
 • Yin leegte: kenmerkt zich door droogtecondities, dus een droge en/of schilferige huid

Door middel van pols- en tongdiagnose en het stellen van vragen kan het onderliggende patroon onderzocht worden. Deze informatie vormt de basis van de acupunctuurbehandeling. Tevens zijn er acupunctuurpunten die specifiek op de huid werken.

Infertiliteit
Het niet in verwachting kunnen raken kan meerdere oorzaken hebben. Het probleem kan zowel bij de man als de vrouw liggen, of bij allebei.

Mogelijke oorzaken van de vrouw kunnen zijn; problemen van de hormoonhuishouding, afwijkingen aan de eileiders, endometriose, (vroegtijdige) veroudering, stress, etc.. Echter komt het ook vaak voor dat er geen oorzaak wordt gevonden voor de infertiliteit. Bij mannen is slechte kwaliteit van het sperma vaak het probleem. De oorzaak kan genetisch zijn of samenhangen met een bepaalde levensstijl, maar dit is lang niet altijd het geval.

Acupunctuur kan een hulpmiddel zijn om in verwachting te kunnen raken. Ook kan acupunctuur verschillende vruchtbaarheidsbehandelingen ondersteunen.

Er is veel onderzoek gedaan naar acupunctuur en vruchtbaarheid. In dit onderzoek werden 160 vrouwen in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg een gewone IVF behandeling, de andere groep kreeg ook een IVF behandeling, maar daarbij ook voor en na de terugplaatsing van het embryo een acupunctuurbehandeling. Na zes weken werd er een zwangerschapstest gedaan. In de acupunctuurgroep was 42% zwanger en in de niet acupunctuurgroep was dit 26%. Een significant verschil!

Eventuele voedings- en/of leefstijladviezen kunnen een onderdeel vormen van het behandeltraject.

Menstruatieklachten
Menstruatieklachten kunnen heel goed behandeld worden met behulp van acupunctuur. Binnen de TCM bestaat er een gezegde en die luidt: ”Tōng Zē Tòng, Tōng Zē Bú Tōng.” Vrij vertaald betekent dit ”wanneer er pijn is, er geen  vrije stroom is; wanneer er vrije stroom is, is er geen pijn.” Pijn wordt dus gezien als een stagnatie in de stroom van Qi.
Menstruatieklachten omvatten vaak de volgende symptomen:

 • Pijnklachten voor of tijdens de menstruatie: buikpijn, hoofdpijn, rugpijn, pijnlijke en gespannen borsten
 • Een te lange, korte, afwezige of onregelmatige menstruatiecyclus
 • Veel bloedverlies (menorragie)
 • Vocht vasthouden
 • Stemmingswisselingen (snel geïrriteerd, woede-uitbarstingen, depressieve gevoelens, huilen, verdrietig voelen)

Vanuit de TCM is voornamelijk de Lever verantwoordelijk voor een goede doorstroom van Qi en Bloed. Lever Qi stagnatie is een belangrijk begrip binnen de acupunctuur en omvat symptomen als: pijn of een opgezet gevoel van thorax en abdomen, frequent zuchten en snel geïrriteerd, boos of humeurig zijn. Bij vrouwen zorgt Lever Qi stagnatie ook voor een onregelmatige of pijnlijke menstruatie.

Acupunctuur zorgt ervoor dat Qi en Bloed weer gaan stromen en de klachten rondom of tijdens de menstruatie zullen verdwijnen of aanzienlijk verminderen.

Mentale klachten
Mentale klachten is een zeer breed begrip, wat naar vele soorten symptomen kan verwijzen. Te denken valt aan: angst, depressie, wisselende stemmingen, spanningsklachten, somberheid, onzekerheid, piekeren, boosheid, verdriet, schuldgevoelens, verlegenheid, stress, etc..

Emoties nemen een zeer belangrijke plek in binnen de TCM waar zij, in tegenstelling tot de westerse geneeskunde, wél worden erkend als ziekteoorzaak. Dit komt doordat er binnen de TCM correlaties zijn tussen organen en emoties, en zij elkaar wederzijds beïnvloeden. De correlaties zijn als volgt:

Hart- Vreugde (lees: opwinding)
Milt- Piekeren
Longen- Verdriet
Nieren- Angst
Lever- Woede

Dus: Verdriet schaadt de Longenergie, maar is tevens een uiting van zwakte van de Longenergie. Angst schaadt de Nierenergie, maar is tevens een uiting van zwakte van de Nierenergie, etc..

Emoties op zichzelf zijn niet pathologisch, wanneer zij op een goede manier en binnen de juiste context geuit zullen worden. Pas als een emotie een fixatie wordt die langdurig standhoudt, wordt een emotie beschouwd als pathologisch.

Een acupuncturist kan psychische klachten onderzoeken door vragen te stellen over de aard van de klacht, maar zal ook vragen te stellen over welke lichamelijke klachten zich voordoen. Te denken valt aan: een brok in de keel, kouwelijkheid, vermoeidheid, slapeloosheid, etc.. Tong- en polsdiagnose wordt toegepast om te achterhalen welke orgaansystemen betrokken zijn bij de psychische klacht.

Negatieve gedachten en gefixeerde emoties zorgen voor stagnatie van Qi in het lichaam. Hierdoor kan Qi minder goed stromen, wat zich weer uit in symptomen, zoals pijn, vermoeidheid, maar dus ook gefixeerde emoties. Een vicieuze cirkel.

Acupunctuur zorgt ervoor dat organen energetisch sterker worden, waardoor de gerelateerde emotie zal afnemen. Tevens zijn er speciale acupunctuurpunten die ervoor zorgen dat de geest kalmeert, waardoor terugkerende negatieve gedachten en emoties minder ‘vat’ op je hebben.

Mijn ervaring is dat acupunctuur als ondersteunend en rustgevend wordt ervaren in moeilijke periodes.

Oorsuizen
Oorsuizen oftewel tinnitus is een benaming voor het horen van geluiden die zowel acuut als chronisch kunnen zijn. Het karakter en de intensiteit van de geluiden kan wisselen, evenals de frequentie. Waargenomen geluiden kunnen hoog zijn, maar ook lage, brommende tonen worden gehoord. De exacte oorzaak van tinnitus is onbekend, al is er wel een verband met mensen die (langdurig) zijn blootgesteld aan lawaai. Tevens zijn emoties, stress, vermoeidheid en ouderdom ook mogelijke oorzaken van oorsuizen.

Vanuit de TCM houdt oorsuizen vaak verband met de Lever en de Nieren. Vaak is de Nier energie relatief laag, en de Lever energie relatief overheersend of gestagneerd. Acupunctuur kan helpen om de Nieren te versterken (tonifiëren) en de Lever te begrenzen (sederen). Ook kan er sprake zijn van een EPF (Externe Pathogene Factor, zoals Wind of Koude). Regulier wordt hiermee verkoudheid of middenoorontsteking aangeduid. Er kunnen verschillende soorten acupunctuurpunten kunnen worden ingezet bij de behandeling van tinnitus.

De resultaten van de behandeling zijn tevens afhankelijk van de duur van de klacht.

Overgangsklachten
Overgangsklachten houden verband met een vermindering van Nier Jing. Nier Jing kan vrij vertaald worden als Nier Essentie. Nier Jing wordt gezien als de basis van ons lichaam; zij zorgt ervoor dat botten groeien en ontwikkelen, dat hersenen ‘gevoed’ worden, dat tanden doorkomen en wisselen. Tevens vormt zij de basis voor de menstruatie(cyclus) en de vorming van zaadcellen.

Vanuit de TCM is afname van Nier Jing de oorzaak van de overgang. Klachten die vaak voorkomen tijdens de overgang zijn: opvliegers, nachtzweten, wisselende stemmingen, hartkloppingen, vermoeidheid, geen zin in seks, moeilijk in slaap komen, rusteloosheid en nare dromen.

Hoe sterker Nier Jing, hoe minder/ later men last zal krijgen van overgangsklachten. De sterkte van Nier Jing is erfelijk bepaald (voorhemels) en wordt verder beïnvloedt door de manier van leven (nahemels). Nier Jing is vergelijkbaar met een spaarrekening waar je wel geld af kan halen, maar geen geld meer kan bijstorten. Dus hoe voorzichtiger je met je spaargeld omgaat, hoe meer geld je uiteindelijk overhoudt.

De volgende zaken hebben een negatieve invloed op Nier Jing:

 • Angst/ gebrek aan wilskracht (en andersom zorgt een zwakke Nier Jing weer voor angst en gebrek aan wilskracht)
 • Excessieve seksuele activiteit
 • Overwerken- dit wordt zowel in fysieke als mentale zin bedoeld. Overwerken in de betekenis van vele uren werken zonder voldoende rust gedurende vele jaren, zal een verzwakking van Nier Jing veroorzaken
 • Chronische ziekte
 • Veroudering- in de algemene zin van het woord;
 • Slechte/ongezonde levensstijl- denk dan aan ongezonde voeding, roken, alcohol/ drugs en onvoldoende nachtrust (ook nachtdiensten werken hebben een zeer negatieve invloed op Nier Jing, daar de nacht Yin van aard is en dus bedoeld is voor Yin activiteiten, wat slaap bij uitstek is).

Acupunctuur helpt om de Nier Jing te stabiliseren en om eventuele andere symptomen die samenhangen met de overgang te corrigeren. Tevens kunnen voedings- en/of levensstijladviezen deel uitmaken van de behandeling.

Pijn
Binnen de TCM bestaat er een gezegde en die luidt: ”Tōng Zē Tòng, Tōng Zē Bú Tōng.” Vrij vertaald betekent dit ”wanneer er pijn is, er geen  vrije stroom is; wanneer er vrije stroom is, is er geen pijn.” Pijn wordt dus gezien als een stagnatie in de stroom van Qi.

De oorzaken van pijn kunnen uiteenlopend zijn.  Pijn kan samenhangen met stagnaties veroorzaakt door emoties zoals stress, boosheid en frustratie. Deze emoties beïnvloeden de Lever, en laat dit nou het orgaan zijn die zorg draagt voor een vrije Qi stroom. De vrije Qi stroom is uitermate belangrijk, daar het zorgt alle lichaamsfuncties harmonisch verlopen. Qi zorgt ervoor dat Bloed door het lichaam kan stromen en Bloed zorgt er weer voor dat organen die Qi produceren gevoed worden. Indien er sprake is van pijn, kan er sprake zijn van een onderliggend patroon zoals Qi stagnatie of Bloedstase. Beide patronen zorgen voor pijn, maar met name Bloedstase zorgt voor stekende pijnen.

Een andere oorzaak van pijn is een zogenaamde ‘leegte’. Patronen van Qi en Bloedleegte kunnen de Nier Qi aantasten, wat kan resulteren in lage rugpijnen. Een ander patroon dat uit ‘leegte’ bestaan is osteoporose (botontkalking). Nier Qi  zorgt namelijk voor sterke botten. Wanneer de energie van de Nieren afneemt, kan het dus gepaard gaan met zwakte van de botten, wat vervolgens weer voor pijn kan zorgen.

Uiteraard kan pijn ook het gevolg zijn van een invloed van buitenaf, door bijvoorbeeld een ongeluk of trauma.

Acupunctuur is heel goed inzetbaar bij pijnklachten, omdat het ervoor zorgt dat Qi en Bloed weer gaan stromen, waardoor de pijn zal afnemen of geheel kan verdwijnen.Tevens kan er gebruik gemaakt worden van moxa, cuppen of guasha, zie voor meer uitleg ‘aanvullende behandelingen’ op deze website.

Over het algemeen zijn er bij chronische klachten meer acupunctuurbehandelingen nodig dan bij acute klachten.

Reumatische aandoeningen/gewrichtsklachten
Bij reumatische aandoeningen en gewrichtsklachten wordt verwezen naar o.a. de volgende aandoeningen: artrose, reuma, hernia, jicht gewrichtsontstekingen, stijfheid, RSI, frozen shoulder, nek-, rug- en schouderklachten, carpaal tunnel syndroom, etc.. Deze klachten noemt de TCM Bi Syndroom of Syndroom van pijnlijke obstructie. Het karakter van het Bi Syndroom kan verschillen; je hebt Bi Syndromen met Koude, Wind, Damp en Hitte.

Wanneer is sprake is van reumatische aandoedingen of gewrichtsklachten, is er altijd sprake van een obstructie van de energiestroom in het lichaam en/of in het gewricht. Deze obstructie kan tijdelijk van aard zijn, door bijvoorbeeld overbelasting of (over)gevoeligheid voor een bepaald weertype. Maar vaak speelt een verminderde weerstand een grote rol, wat vanuit de TCM kan worden gedefinieerd als een leegteconditie van Qi, Bloed, Yin of Yang.

Bij chronische gewrichtsklachten is de pathogeen dieper in het lichaam binnengedrongen. Hoe chronischer de klacht, hoe meer behandelingen er nodig zijn om het evenwicht in het lichaam weer te herstellen.

Acupunctuur kan ook ingezet worden om de energie van het gewricht lokaal te stimuleren.

Vanuit de TCM is er vaak een verband aan te duiden tussen voeding en gewrichtsklachten. Vaak zijn aanpassingen in het voedingspatroon noodzakelijk om tot goede resultaten te kunnen komen.

Sinusitis
Sinusitis is een ontsteking van de bijholten. Hierdoor kan ademen bemoeilijkt worden en kunnen er ook andere klachten optreden zoals hoofdpijn, neusverstopping en hoesten.

Er kan sprake zijn van verschillende onderliggende patronen waardoor deze klacht zich kan manifesteren. Vaak is er sprake van slijm en Hitte. Door middel van vragen stellen en tong- en polsdiagnose kan het onderliggende patroon onderzocht worden.

Op basis hiervan worden acupunctuurpunten geprikt, zowel lokaal als distaal. Voedingsadviezen kunnen een onderdeel vormen van de behandeling.

Slaapstoornissen
Slaapklachten kunnen zich op de volgende manieren manifesteren:

 • Moeilijk kunnen inslapen
 • Moeilijk kunnen doorslapen/ frequent wakker worden
 • Onrustig slapen, veel dromen en/of nachtmerries hebben
 • Vroegtijdig wakker worden

Slapeloosheid kan leiden tot de volgende klachten: algehele vermoeidheid, lusteloosheid, prikkelbaarheid, een somber of leeg gevoel, een gebrekkige concentratie, etc.. Niet zelden krijgen mensen die slaapproblemen hebben slaapmiddelen voorgeschreven. Het nadeel van deze middelen is dat er gewenning optreedt, wat maakt dat je steeds meer moet nemen om het gewenste effect te bereiken. Er kan op den duur zelfs verslaving optreden, waardoor men volledig afhankelijk is van het medicijn om überhaupt te kunnen slapen.

De nacht is Yin en de dag is Yang. Yin staat voor rust, nacht, koude, vrouw, etc. Yang staat voor activiteit, dag, warm, mannelijk etc. Om goed te kunnen functioneren, is het van belang dat het Yin het Yang omvat in de nacht, en dat Yang het Yin omvat overdag. Dat is de reden waarom over het algemeen men overdag actief is en ’s nachts slaapt. In het geval van slaapproblemen kan het zijn dat men een tekort aan Yin heeft waardoor ze Yang niet kan omvatten, dan wel dat er een exces aan Yang is waardoor Yin ‘tekort’ komt.

Een tekort aan Yin kan ontstaan door een langere periode van overbelasting, een ongezonde levensstijl, de overgang, etc.. Een exces aan Yang kan ontstaan door emoties zoals boosheid en piekeren.

Maar ook andere disbalansen kunnen redenen zijn voor slaapproblemen. Bloedleegte bijvoorbeeld, wat zorgt voor een onrustige geest.

Om het onderliggende patroon te onderzoeken, pas ik tong- en polsdiagnose toe en worden vragen gesteld over je algehele gezondheid. Zo kan in kaart worden gebracht wat de oorzaak is van de slaapstoornis.

Er zijn acupunctuurpunten die specifiek ingezet worden bij slapeloosheid. Tevens zorgt acupunctuur ervoor dat de geest kalmeert en dat je je relaxed voelt. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een goede nachtrust.

Spijsverteringsklachten
Spijsverteringsklachten is een verzamelnaam voor onder meer de volgende symptomen:

 • Buikpijn
 • Diarree
 • Obstipatie
 • Borborygmi (rommelende darmen)
 • Colitis ulcerosa
 • Winderigheid
 • Opgezette buik
 • Opgeblazen gevoel
 • Maagzuur
 • Hikken
 • Misselijkheid
 • Overgeven

Uiteraard is een gezond voedingspatroon belangrijk voor een goede en gezonde spijsvertering. Echter zijn spijsverteringsklachten niet altijd een uiting van een ongezond voedingspatroon. Er kunnen tal van andere oorzaken zijn waardoor je spijsverteringklachten ervaart, zoals stress, te weinig beweging, etc..

Spijsverteringklachten kunnen goed behandeld worden door middel van acupunctuur. Er zijn speciale acupunctuurpunten die specifiek op de spijsvertering werken. Er kan gebruik worden gemaakt van aanvullende technieken zoals, moxa of ooracupunctuur.

Tevens kunnen voedingsadviezen een onderdeel van de behandeling zijn. Het vermijden van melkproducten is vaak aan te raden en in combinatie met verwarmende kruiden kan dit al een behoorlijke verbetering geven.

Stoppen met roken
Je eigen motivatie om te stoppen met roken is absoluut leidend!

Indien het je ontbreekt aan motivatie, zal acupunctuur weinig effect hebben. Ik maak gebruik van ooracupunctuur en lichaamsacupunctuur. Doordat acupunctuur een kalmerend effect heeft, zal de behoefte om een sigaret op te steken afnemen. Tevens kan ooracupunctuur ingezet worden om hongergevoel te onderdrukken.

Vage klachten
Acupunctuur is een holistisch van aard, wat betekent dat lichamelijke, psychische en spirituele aspecten met elkaar in verbinding staan en gelijktijdig beïnvloedt kunnen worden d.m.v. het prikken van naalden op de juiste plekken. Dus ook klachten die afzonderlijk van elkaar lijken te bestaan, kunnen binnen de TCM een logisch verband hebben.

Door middel van acupunctuur kunnen één of meerdere systemen weer in balans worden gebracht, waardoor klachten verbeteren of zelfs helemaal verdwijnen.

Verkoudheid/griep
Veel mensen weten niet dat verkoudheidsklachten uitstekend te behandelen zijn met acupunctuur en eventueel moxa, guasha of cuppen. Vooral wanneer het stadium van de verkoudheid nog pril is, maar tevens ter preventie.

Griep kan het beste als volgt gedefinieerd worden: aversie voor koude, hoofdpijn, koorts, rillingen, loopneus, stijve nek en/of spierpijn. Vanuit de TCM gezien zijn zowel verkoudheden als wel griep een invasie van een EPF (Externe Pathogene Factor). Die EPF kan zich op verschillende niveaus en op verschillende stadia in het lichaam bevinden, en dat maakt dat bij een ieder de klachten verschillend kunnen zijn.

Er zijn acupunctuurpunten die specifiek werken op het afweersysteem.  De ervaring leert dat mensen veel sneller herstellen van verkoudheid en griep wanneer zij een behandeling hebben ondergaan.

Vermoeidheid
Vermoeidheid is een klacht waar veel mensen last van hebben. Ik heb het dan niet over vermoeidheid na een lang stuk wandelen, maar over vermoeidheid die je ervaart zonder dat er inspannende activiteiten hebben plaatsgevonden.

De meeste mensen hebben wel eens een periode gehad waarin ze vermoeider zijn dan normaal. Je bent niet uitgerust, je voelt je lusteloos en je hebt weinig energie. Alsof ‘de batterij leeg is.’ Vanuit de TCM gezien is vermoeidheid vaak een stagnatie of ‘leegte’ van Qi, dan wel een ‘leegte’ van andere substanties zoals Yin, Yang of Bloed.

Ook kan het zijn dat je vermoeid bent door veel en lang werken. Indien dit tijdelijk is en je daarna voldoende rust neemt om bij te komen, is dit geen probleem. Maar in onze huidige maatschappij zijn werkweken van 40-50 uur lang geen uitzondering meer. Uiteindelijk ben je roofbouw aan het plegen en zal dit gepaard gaan met lichamelijke en/of psychische klachten.

Tevens kan vermoeidheid het gevolg zijn van het hebben van een (ernstige) ziekte, virus of bloedarmoede. In dit geval is een reguliere geneeskundige behandeling nodig om de ziekte te kunnen behandelen.

Vermoeidheid kan ook samenhangen met een verkeerd voedingspatroon. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van melkproducten of het eten of drinken van ‘koude’ energetische voedingsmiddelen (bijvoorbeeld salades, koude (fris)dranken). Indien je deze middelen af en toe een keer tot je neemt is dat helemaal niet erg, maar dagelijks gebruik van deze middelen zorgt uiteindelijk voor een uitputting en/of ontregeling van Qi, Bloed, Yin of Yang.

Emoties zijn misschien wel één van de belangrijkste oorzaken van vermoeidheid. En met emoties bedoel ik niet zozeer emoties op zich, want die mogen er zijn en geven dimensie aan ons menselijk bestaan. Ik heb het dan over emoties die vastzitten, stagneren. Deze emoties zorgen voor een innerlijk conflict en dit kost veel energie. Dat komt doordat emoties ervoor zorgen dat Qi stagneert, met vermoeidheid als gevolg. Emoties zich kunnen daarentegen ook in het onderbewuste afspelen, zoals bijvoorbeeld een onverwerkt trauma.

Vermoeidheid kan als een uitnodiging worden beschouwd tot verandering. Het is een signaal dat je moet reflecteren over je gezondheid.

Acupunctuur zorgt ervoor dat Qi weer gaat stomen en dat stagnaties worden opgeheven, wat automatisch zorgt voor meer energie en vitaliteit. Tevens zorgt acupunctuur ervoor dat eventuele ‘leegtes’ worden behandeld en dat organen sterker worden. Sommige acupunctuurpunten hebben een kalmerend effect en kunnen ingezet kunnen worden bij periodes van emotionele onrust.

Mijn ervaring is dat acupunctuur als ondersteunend en rustgevend wordt ervaren in moeilijke periodes.